Ελληνικά Μάρμαρα "ΑΘΗΝΑ"

Π. ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Α.Ε.

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας

Η εταιρεία Π. Παραδέλης - Α. Πρεβεζάνος ΑΕΒΕ Μαρμάρων ξεκίνησε τη λειτουργία της με τη μορφή της ανωνύμου εταιρείας το έτος 1990 με έδρα το Ν. Ηράκλειο Αττικής.

Προήλθε από τη συγχώνευση των ατομικών εταιρειών των κ.κ. Παραδέλη Περικλή, Πρεβεζάνου Αντωνίου και Παραδέλη Δημητρίου, που είχαν ως αντικείμενο την εμπορία μαρμάρων, καθώς και της Π. Παραδέλης - Α. Πρεβεζάνος Ο.Ε. που λειτουργούσε από το 1969 με αντικείμενο την εμπορία - επεξεργασία μαρμάρων στο Ν. Ηράκλειο Αττικής.

Το έτος 1999 λόγω περιβαλλοντικών λόγων γίνεται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη θέση Τεμπέλι - Μανδρί στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου και λειτουργεί κανονικά και αδιάκοπα με το ίδιο αντικείμενο μέχρι σήμερα.

Διεύθυνση:

Θέση Τεμπέλι-Μανδρί

Οινόφυτα Βοιωτίας, 32011

Τηλέφωνο: 
2262032208
Email:
info@ellinika-marmara-athina.gr